Chłodnia w Gdyni przepełniona / (sztr) // Codzienna Gazeta Handlowa. – 1933, nr 153, s. 2

Chłodnia w Gdyni przepełniona