33 linje regularne portu gdyńskiego // Codzienna Gazeta Handlowa. – 1933, nr 176, s. 3

33 linje regularne portu gdyńskiego