CTL TRANS-PORT Spółka z o.o.

Spółka powstała z przekształcenia Wydziału Transportu Wewnętrznego (WTW) w Porcie Gdynia, na bazie którego 1 czerwca 1995 roku utworzono Spółkę Portowy Zakład Transportu „TRANS-PORT” Spółka z o.o.

Firma początkowo zajmowała się zabezpieczeniem potrzeb transportowych portu, między innymi przewozem samochodowym towarów, rozładunkiem statków, kolejową pracą manewrową itp. W kolejnych latach do tradycyjnych usług dodano między innymi: gospodarkę odpadami, sprzedaż paliw, smarów i olejów oraz usługi sanitarno-porządkowe.
W 2004 roku Portowy Zakład Transportu „TRANS-PORT” Spółka z o.o. wszedł w skład Grupy CTL Logistics S.A. i pod nazwą CTL TRANS-PORT Spółka z o.o. realizuje swoją działalność gospodarczą. Spółka oferuje kompleksowe usługi w zakresie utrzymania infrastruktury kolejowej, obsługi manewrowej bocznic kolejowych, usług komunalno-sanitarno-porządkowych i innych.

Literatura: CTL TRANS-PORT SP. Z O.O., https://poprzednia.ctl.pl/ctltransport/indexe8ec.html?id=91

Galeria