Czechosłowacja w jednym froncie z Polską w sprawie polskiego morza i ziemi pomorskiej // Gazeta Gdańska. – 1933, nr 128, s. 3

Czechosłowacja i pomorze