Goście z Czechosłowacji i Jugosławji na Pomorzu // Gazeta Gdańska. – 1933, nr 125, s. 4

Czechosłowacy na Pomorzu