Czteroletni program inwestycyjny Portu Gdyńskiego (1937-1941) / St. W. // Uprawa Morza. Kwartalnik Morskiego Kolegium Ekonomicznego w Gdyni. – 1938, z. 1, s. 63-64

Czteroletni program inwestycyjny portu gdyńskiego (1937-1941)