Polskie rybołówstwo morskie oraz przemysł i handel rybny w roku 1937 / Marian Zięcik // Uprawa Morza. Kwartalnik Morskiego Kolegium Ekonomicznego w Gdyni. – 1938, z. 1, s.64-66

Polskie rybołówstwo morskie oraz przemysł i handel rybny w roku 1937