Czyż Józef Jan Władysław

Urodzony w 1898 r. – zmarł w 1965 r. Inżynier dróg i mostów

W 1928 r. uzyskał dyplom na Politechnice Warszawskiej. W latach 1925-1927 pracował w Biurze Projektów do spraw Budowy Poru w Gdyni przy Departamencie Morskim Ministerstwa Przemysłu i Handlu. W 1928 r. rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie “TRI” przy budowie chłodni portowej w Gdyni. W latach 1930-1939 zatrudniony w duńskim przedsiębiorstwie Hojgaard & Schultz, między innymi nadzorował roboty budującego się portu we Władysławowie.

W latach 1945 i 1946 na stanowisku naczelnika Wydziału Kierownictwa Robót w Biurze Odbudowy Portów. Ponownie zatrudniony (1946-1950) w przedsiębiorstwie Hojgaard & Schultz, a następnie (1950-1951) odpowiedzialny za roboty portowo -morskie w przedsiębiorstwie “Hydrotrest”.W latach 1951-1958 zatrudniony w Biurze Projektów Budownictwa Morskiego jako główny specjalista, odpowiedzialny za budowle morskie. Przez pewien czas (1958 r.) odpowiadał w Instytucie Morskim za prace związane z planowaniem i rozwojem portów. W 1959 r. rozpoczął pracę w Instytucie Organizacji i Mechanizacji Budownictwa, jako kierownik stacji naukowo-badawczej w Gdańsku.

Autor publikacji fachowych, m.in. w czasopismach “Przegląd Budowlany”, “Technika i Gospodarka Morska”. Współautor “Studium do założeń perspektywicznego rozwoju portów Gdańsk, Gdynia, Szczecin”. Członek Sekcji Budownictwa Morskiego Komitetu Inżynierii i Gospodarki Wodnej PAN, Polskiego Towarzystwa Ekspertów Budownictwa i Społecznego Komitetu Budowy Bulwaru Nadmorskiego w Gdyni. Brał udział w opracowaniu dokumentacji w charakterze doradcy i sygnalizował Komitetowi Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i Gdańskiemu Urzędowi Morskiemu pojawiające się trudności, proponując sposoby ich przezwyciężana.

Literatura: Izabela Gogolewska, Budowa Bulwaru Nadmorskiego, Rocznik Gdyński 1978/1979; Bolesław K. Mazurkiewicz, Encyklopedia inżynierii morskiej, Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki morskiej, Gdańsk 2009

Galeria