“Dar Pomorza” pruje fale Pacyfiku. W końcu bież. tygodnia spodziewane jest przybycie do Honolulu // Gazeta Gdańska. – 1935, nr 10, s. 1

"Dar Pomorza" pruje fale Pacyfiku. W końcu bież. tygodnia spodziewane jest przybycie do Honolulu