Defraudant – hulaka // Gazeta Gdyńska. – 1939, z dnia 1 lutego

Defraudant - hulaka 2 // Gazeta Gdyńska. - 1939, z dnia 1 lutego