Nierząd kwitnie // Gazeta Gdańska. -1934, nr 27, s. 3

Nierząd kwitnie // Gazeta Gdańska. - 1934