Delegacja marynarki przybywa do mieszkania marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, dla wpisania się do księgi pamiątkowej