Delegacje zagraniczne // Dzień Dobry. – 1936, nr 200, s. 3