Na straży polskiego wybrzeża spocznie na wieki – zgodnie ze swem życzeniem // Dzień Dobry. – 1936, nr 200, s. 3