Departament dla Spraw Morskich

Dnia 14 maja 1919 r., ukazał się nowy dekret Naczelnika Państwa o utworzeniu Departamentu dla Spraw Morskich, orzekający:

W myśl uchwały Rady Ministrów z dnia 20 marca 1919 r. tworzy się, zamiast Sekcji Marynarki przy Ministerstwie dla Spraw Wojskowych, Departament dla Spraw Morskich od dnia 2 maja r. b. [1919 r.] według statutów, zatwierdzonych przez Ministra Spraw Wojskowych.

Departament podlega przez swego szefa bezpośrednio Ministrowi Spraw Wojskowych. W zakres działalności Depar­tamentu wchodzi całokształt zarządzeń i interesów, dotyczących spraw marynarki wojennej, handlowej, portów i żeglugi mor­skiej, flotylli rzecznej i składu osobowego.

Instytucje, które dotychczas zajmowały się sprawami żeglugi morskiej, mają je przekazać Departamentowi.

Szefem Departamentu mianuję Kontr-Admirała Kazimierza Porębskiego, a jego zastępcę Kontr-Admirała Wacława Kłoczkowskiego.

Literatura: XV lat polskiej pracy nad morzem, Nakładem Instytutu Wydawniczego Państwowej Szkoły Morskiej, Gdynia 1935.

Galeria