Działalność na terenie portu w Gdyni

Działalność na terenie morskiego portu w Gdyni polega na świadczeniu usług związanych z
korzystaniem z infrastruktury portowej przez spółki zależne, stocznie i inne podmioty
gospodarcze zajmujące się bezpośrednio przeładunkiem towarów i obsługą statków, montażem wielkogabarytowych konstrukcji stalowych, remontem i budową statków, odbiorem i utylizacją odpadów i pozostałości ładunkowych ze statków.


Literatura: Portowy plan gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków w Porcie Gdynia. Aktualizacja 2021 r. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., Gdynia

Galeria