Dziecko poparzone ukropem // Gazeta Gdańska. – 1937, nr 29, s. 7

Na obiedzie wśród ubogiej dziatwy. Z działalności Komitetu Pomocy Dzieciom i Młodziezy w Gdyni