Na obiedzie wśród ubogiej dziatwy. Z działalności Komitetu Pomocy Dzieciom i Młodziezy w Gdyni