Dzieje osadnictwa na terenie współczesnych gmin Gdynia i Kosakowo od XIII do XV wieku. – Gdynia 2006. – Studia i Materiały Muzeum Miasta Gdyni; Seria II. Studia i Monografie nr 2