Dokumenty Gdyni i Grabówka 1253-1772 / wydał Tomasz Rembalski. – Muzeum Miasta Gdyni : Gdynia 2003. – Studia i Materiały Muzeum Miasta Gdyni; Seria I. Wydawnictwa Źródłowe nr 1