Dzięki radju kontakt Gdyni z całą Polską zacieśni się mocno // Gazeta Gdańska. – 1935, nr 28, s. 14

Dzięki radju kontakt Gdyni z całą Polską zacieśni się mocno