Krawiec Damaszek ściąga długi i buty. Nie wolno rozbierać dłużników na środku ulicy w Gdyni // Gazeta Gdańska. – 1935, nr 28, s. 14

Krawiec Damaszek ściąga długi i buty. Nie wolno rozbierać dłużnika na środku ulicy w Gdyni