Granica portu morskiego

Granica terytorialna obszaru portu morskiego, ustanowiona przez właściwego ministra w drodze rozporządzenia, ustalona od strony morza łącznie z redami oraz od strony lądu

Literatura: Bolesław K. Mazurkiewicz, Encyklopedia inżynierii morskiej, Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdynia 2009.

Galeria