Falochron

Budowla osłaniająca całkowicie lub częściowo przybrzeżny obszar wodny i brzeg morski przed działaniem fali

Zależnie od osłanianego obiektu falochrony dzielą się na : 1) portowe (zewnętrzne, oddzielające akwen portowy od morza i wewnętrzne, zwane ostrogami portowymi, dzielące ten akwen na mniejsze; 2) brzegowe stanowiące sztuczne umocnienia brzegowe; 3) kierujące (tamy), chroniące ujścia rzek przed falą i zapiaszczeniem. Istnieją również falochrony blokujące, mające za zadanie zatrzymanie w pewnej odległości ruchu rumowiska przed portem. Falochrony mogą być półwyspowe (mola), gdy wychodzą z brzegu w kierunku morza, lub wyspowe gdy leżą w pewnym oddaleniu od brzegu i nie są z nimi połączone.

Literatura: Bolesław K. Mazurkiewicz, Encyklopedia inżynierii morskiej, Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdynia 2009.

Galeria