Dźwignica pływająca

Dźwignica umieszczona na pontonie (z napędem własnym lub bez) o stosunkowo małym zanurzeniu

Literatura: Bolesław K. Mazurkiewicz, Encyklopedia inżynierii morskiej, Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdynia 2009.

Galeria