Dźwig

Rodzaj dźwignicy do pionowego przemieszczania ludzi lub ładunków. Wymaga kabiny umieszczonej w szybie

Literatura: Bolesław K. Mazurkiewicz, Encyklopedia inżynierii morskiej, Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdynia 2009.

Galeria