Eksport konfekcji przez Gdynię / (sec.) // Codzienna Gazeta Handlowa. – 1933, nr 119, s. 11

Eksport konfekcji przez Gdynię