Express Portowy : niezależny organ demokratyczny

Czasopismo wydawane nieregularnie w latach 1928-1930

W nocie redakcyjnej pierwszego numeru stwierdzono iż: Przystępując do wydawania czasopisma “Express Portowy” chcielibyśmy powołać do życia pierwsze polskie pismo portowe, które by w należyty sposób informowało społeczeństwo polskie o specyficznych przejawach życia portowego, a za cel i zadanie miało jak najszersze popularyzacje Gdyni, wybrzeża polskiego i polskich portów morskich.

Literatura: Katalog Biblioteki Narodowej w Warszawie, https://katalogi.bn.org.pl/

Galeria