Fafius Roman

Urodzony w 1902 r. – zmarł w 1981 r. Inżynier budownictwa lądowego

Dyplom uzyskał w 1926 r. na Politechnice Gdańskiej. Specjalista w dziedzinie konstrukcji budowlanych. Od 1931 r. zatrudniony w Wydziale Technicznym Zarządu Budowy Portu. Kierował między innymi budową Dworca Morskiego i magazynów portowych.

Pierwszy dziekan (1955-1956) utworzonego na Politechnice Szczecińskiej Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodno-Melioracyjnego.

Literatura: Bolesław K. Mazurkiewicz, Encyklopedia inżynierii morskiej, Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdynia 2009.

Galeria