Fatalny upadek z dachu // Gazeta Gdańska. – 1937, nr 35, s. 7

Fatalny upadek z dachu