Wysokie ceny utrudniają przywóz śledzi norweskich do Gdyni. Czy wobec braku szprotów import nasz się zwiększy? // Rocznik Gdański. – 1937, nr 35, s. 7

Wysokie ceny utrudniają przywóz śledzi norweskich do Gdyni. Czy wobec braku szprotów import nasz się zwiekszy