Firma Seydel w Gdyni ma nadzór sądowy // Nowa Epoka. – 1933, nr 6/8, s. 4

Firma Seydel w Gdyni ma nadzór sądowy // Nowa Epoka. - 1933, nr 6/8, s. 4