Nowe przedsiębiorstwo sztauerki w Gdyni // Nowa Epoka. – 1933, nr 6/8, s. 4