Fotografowie Gdyni w okresie międzywojennym / Jacek Dworakowski // Rocznik Gdyński. – 1998, nr 13, s. [119]-127

Fotografowie Gdyni w okresie międzywojennym