Społeczność żydowska w Gdyni w latach trzydziestych / Alicja Chmielecka // Rocznik Gdyński. – 1998, nr 13, s. [103]-118

Społeczność żydowska w Gdyni w latach trzydziestych