Futro – rozwód – … i fałszerstwo weksli // Gazeta Gdańska. – 1939, nr 4, s. 7

Futro - rozwód - ... i fałszerstwo weksli // Gazeta Gdańska. - 1939, nr 4, s. 7