Garkowienko w Gdyni. Z międzynarodowego turnieju zapaśniczego // Gazeta Gdańska. – 1937, nr 28, s. 9

Garkowienko w Gdyni. Z międzynarodowego turnieju zapaśniczego