Komisarz Rządu w Gdyni powrócił z urlopu // Gazeta Gdańska. -1 937, nr 28, s. 9

Komisarz Rządu w Gdyni powrócił z urlopu