Gaz świetlny znajduje w Gdyni coraz więcej zwolenników // Gazeta Gdańska. – 1935, nr 21, s. 8

Gaz świetlny znajduje w Gdyni coraz więcej zwolenników // Gazeta Gdańska. - 1935, nr 21, s. 8