Gdynia czwartem miastem w Polsce // Gazeta Poznańska. – 1935, nr 298, s. 110