Program Święta Morza w Gdyni // Gazeta Poznańska. – 1935, nr 148, s. 5

Program Święta Morza w Gdyni // Gazeta Poznańska. - 1935, nr 148, s. 5