Gdynia fotograficzna

Jacek Dworakowski - twórca wielu filmów dokumentalnych dotyczących m.in. Gdyni i wybrzeża - („Kurkowa 12” - ukazujący tragiczne karty historii więzienia w Gdańsku, w którym zamordowana została m.in. „Inka” - Danuta Siedzikówna”, „Zima”, „Bileter”, „90 lat polskiego oręża na morzu”. Filmy jego były wielokrotnie nagradzane i wyróżniane na krajowych festiwalach. Uczestniczyły również m.in. na Światowym Festiwalu Filmowym UNICA w Austrii (1998) oraz na festiwalu „Ein Fenster zum Osten” w Berlinie 1998 i w 2015 roku. W 2012 r. zrealizował film dla potrzeb Muzeum Miasta Gdyni - „Wacław Szczeblewski - życie i twórczość” a dla Marynarki Wojennej m.in.: „Komenda Portu Wojennego Gdynia – 90 lat”, „Oksywska Flotylla”.

W związku z przypadającą w 2015 r. dwóch ważnych dla historii Polski wydarzeń historycznych: 95. rocznicy wojny polsko – bolszewickiej i 75. rocznicy zbrodni katyńskiej, zrealizował film dokumentalny pt: „Katyń. Żyli wśród gdynian”, poświęcony oficerom Polskiej Marynarki Wojennej uczestniczącym w wojnie polsko-bolszewickiej a później w różnych okresach czasu będącym mieszkańcami Gdyni i w 1940 r. zamordowanym w Katyniu. Pokaz filmu odbył się 11 listopada 2015 r. w Gdyńskim Centrum Filmowym oraz w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

Poza tym jest autorem: albumu fotograficznego „Kształt pamięci. Gdyńskie cmentarze” w 2005 r., za który otrzymał nominację do Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Gdyni „Gdyński Galion 2005”; przewodnika: „Gdynia. Przewodnik po mieście. Trasy: samochodowa, piesza, morska”; współautor „Encyklopedii Gdyni” tom 1, wydanej pod red. Małgorzaty Sokołowskiej w 2006 roku; książki: „Pocztówki z wybrzeża czyli historia na kartkach zapisana” w 2013 roku; współautor (wraz z Małgorzatą Sokołowską) albumu o współczesnym Śródmieściu Gdyni „Gdynia cię oczekuje morze cię wita” w 2016 roku; od 2004 do 2015 roku redaktor naczelny „Rocznika Gdyńskiego”, pisma popularyzującego historię Gdyni.

W 2014 r. uhonorowany przez ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką honorową „Zasłużony dla kultury Polskiej”. W 2015 r. otrzymał: „GALION GDYŃSK I 2014” – „NAGRODA ARTYSTYCZNA PREZYDENTA GDYNI ZA CAŁOKSZTAŁT TWÓRCZOŚCI”