Gdynia gospodarcza

Przemysław Budzbon

Absolwent Instytutu Okrętowego Politechniki Gdańskiej i MBA Politechniki Warszawskiej; w latach 1979-1991 główny konstruktor w Stoczni Północnej w Gdańsku; 1991-2014 na stanowiskach zarządczych w przedsiębiorstwach branży informatycznej i outsourcingu usług biznesowych. Od 2014 roku stały współpracownik Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, obecnie adiunkt w dziale Dokumentacji Technicznej. W latach 1975-95 regularne publikacje m. innymi w miesięcznikach „Morze”, „Marine Rundschau”, „Rivista Marittima” i kwartalniku „Warship”. Współautor czterech tomów encyklopedii „Conway’s All the World’s Fighting Ships” i książki „Conway’s Battleships”. Autor książki “Soviet Navy at War 1941-45” opublikowanej w 1988 roku przez wydawnictwo Arms and Armour Press. Od 2018 roku wznowił współpracę z redakcją „Warship”. Współautor publikacji „Statki z polskich stoczni 1990-2010” przygotowywanej przez Narodowe Muzeum Morskie.

Zajmuje się historią polskich statków, okrętów i stoczni oraz historią okrętów sowieckich.

Drugie życie Stoczni Gdynia

Gigantomania oraz formuła państwowej własności zupełnie nie sprawdziły się dla branży stoczniowej w latach dziewięćdziesiątych w warunkach gospodarki rynkowej. Wśród mrowia coraz lepiej...
Gdynia stoczniowa

Gdynia stoczniowa

W pierwszych latach niepodległości podstawowym motorem rozwoju Gdyni była strategiczna konieczność ulokowania na polskim terytorium państwowym portu wojennego. Raport przygotowany w czerwcu 1920 roku...