Gdynia miasto powstałe z morza / mer.) // Codzienna Gazeta Handlowa. – 1933, nr 163, s. 3. – Portr. [Wrażenia inż. dr Jarosława Havliczka, podczas pobytu w Gdyni]