Gdynia nad Bałtykiem / (sw.) // Kurjer Poznański. – 1918, nr 294, dod.