Gdynia rok 1924 (kalejdoskop wycinków prasowych) / Małgorzata Tokarz // Rocznik Gdyński.- 1987/1988, nr 8, s [238]-253. – Il.

Gdynia - rok 1927 (kalejdoskop wycinków prasowych)