Rozmaitości z lat trzydziestych / Andrzej Kański // Rocznik Gdyński. – 1987/1988, nr 8, s. 254]-260. – Il.

Rozmaitości z lat trzydziestych