Gdynia w liczbach / Andrzej Balicki, Wiesława Makać // Rocznik Gdyński. – 1986, nr 7, s. [81]-86

Gdynia w liczbach 1926-1986