Ludność Gdyni w okresie międzywojennym / Mieczysław Widernik // Rocznik Gdyński. – 1986, nr 7, s. [56]-62. – Il.

Ludność Gdyni w okresie międzywojennym