Gdynia w okresie drugiej wojny światowej / Andrzej Gąsiorowski // Rocznik Gdyński. – 2009, nr 21, s. [13]-27

Gdynia w okresie drugiej wojny światowej